357 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM 1900 7060 info@duhocanh.com

Du học Thạc sĩ

Khám phá hơn 33.000+ khóa học

Sử dụng Công cụ tìm khóa học của chúng tôi để tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Danh sách trường phù hợp với bạn

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với Phương Nam Education để được tư vấn và bổ sung thông tin.
Cambridge School of Visual and Performing Arts (CSVPA)
Cambridge School of Visual and Performing Arts (CSVPA)

Địa điểm: Cambridge, England

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ

Học phí (tham khảo): £9,490 - £24,990/chương trình

Chi phí du học (tham khảo): £9,990 - £20,460/năm

 
Hertfordshire International College (HIC)
Hertfordshire International College (HIC)

Địa điểm: Hertfordshire, England

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ

Học phí (tham khảo): £9,300 - £17,500/năm

Chi phí du học (tham khảo): £12,720 - £17,990/năm

Goldsmiths University of London
Goldsmiths University of London

Địa điểm: London, England

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): £17,050 - £24,820/năm

Chi phí du học (tham khảo): £25,814/năm

Bangor University
Bangor University

Địa điểm: Bangor, Wales

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): £15,250 - £18,250/năm

Chi phí du học (tham khảo): £24,457 - £27,457/năm

Anglia Ruskin University College (ARU College)
Anglia Ruskin University College (ARU College)

Địa điểm: Cambridge, England

Bậc học: Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ

Học phí (tham khảo): £25,100/chương trình

Chi phí du học (tham khảo): £7,440 – £22,456/năm

 
Anglia Ruskin University (ARU)
Anglia Ruskin University (ARU)

Địa điểm: Cambridge, England

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): £13,900+/năm

Chi phí du học (tham khảo): £7,440 – £22,456/năm

 
Royal Holloway University of London
Royal Holloway University of London

Địa điểm: Egham Hill, England

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học phí (tham khảo): £9,250 - £13,600/năm

Chi phí du học (tham khảo): £17,600 - £22,000/năm 

 
University of Birmingham
University of Birmingham

Địa điểm: Edgbaston, Birmingham

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): £19,020 - £42,000/năm

Chi phí du học (tham khảo): £27,820  - £50,820/năm

 
University of Edinburgh
University of Edinburgh

Địa điểm: Edinburgh, Scotland

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): £21,200 - £32,100/năm

Chi phí du học (tham khảo): £29,700  - £40,600/năm

University of Nottingham
University of Nottingham

Địa điểm: Nottingham, Nottinghamshire

Bậc học: Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Học phí (tham khảo): £19,000 - £25,000/năm

Chi phí du học (tham khảo): £31,276  - £37,276/năm

Tư vấn miễn phí

Zalo chat